• Kontaktujte nás 0918 686 084
  • Betonáreň Spišská Belá 0911 333 615

Výber z referencií a realizovaných projektov...

Zákazka: Vybudovanie 100 garáži a 4000m2 spevnených plôch, Kežmarok juh

Objednávateľ: Laurus Development 1 s.r.o. Poprad

Zákazka: Obecná zeleň Vlkovce – Zóna centrum, Zóna východ a Zóna sever

Objednávateľ: Obec Vlkovce

Zákazka: Rekonštrukcia obecného úradu Tvarožná: oprava fasády a rekonštrukcia dažďovej kanalizácie obecného úradu Tvarožná

Objednávateľ: obec Tvarožná

Zákazka: Revitalizácia verejného priestranstva pred cintorínom: Rekonštrukcia schodov so zábradlím, oporné múry pri schodisku, verejné osvetlenie

Objednávateľ: obec Tvarožná

Zákazka: Výstavba multifunkčného ihriska

Objednávateľ: obec Vlkovce

Zákazka: Chodník na ulici Jesenského - I. etapa

Objednávateľ: obec Ľubica

Zákazka: Údržba a vyspravenie komunikácie, vysypanie makadamu

Objednávateľ: obec Ľubica

Zákazka: Klientske centrum, Kežmarok

Zákazka: Rekonštrukcia šatní s dodaním materiálu

Objednávateľ: Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Zákazka: Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Okapový chodník a doplňujúce konštrukcie v interiéri, MŠ K. Kuzmányho 41

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Asanácia stavby – Telocvičňa SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok

Objednávateľ: Stredná odborná škola Kežmarok, Garbiarska 1, Kežmarok

Zákazka: Oplotenie hokejbaloveho ihriska v areáli Základnej školy, Dr. Fischera 2, Kežmarok

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Vybudovanie základovej dosky na kontajnerovú školu

Objednávateľ: obec Jurské

Zákazka: Zateplenie objektu Základnej školy a telocvične Ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Úprava plôch pre vytvorenie parkovacích miest v meste Kežmarok, ul. Nižná brána, Možiarska, Záhradná

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Obnova meštianskeho domu č.52 na ulici Hlavné námestie 52 v Kežmarku

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vyšný Mirošov

Obec Vyšný Mirošov

Oprava chodníka v meste Kežmarok, ul. Dr. Alexandra pred sporiteľňou

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Oprava oporného múra so zábradlím v meste Kežmarok, ul. Michalská

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby – blok A

Objednávateľ: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Zákazka: Chodník a elektromontážne práce pri multifunkčnom ihrisku na Základnej škole Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Objednávateľ: Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Zákazka: Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli

Objednávateľ: Obec Rakúsy

Zákazka: Obnova strešného plašťa telocvične ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok

Objednávateľ: Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Zákazka: Rozobratie zámkovej dlažby a jej spätné uloženie okolo bazéna, kúpalisko Vrbov

Objednávateľ: SALMOTHERM - Invest, s.r.o.

Zákazka: Prestavba a stavebná úprava letného kúpaliska

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: ZŠ Dr. D. Fischera – stavebné práce

Objednávateľ: ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Zákazka: Zateplenie obecného úradu

Objednávateľ: Obec Jurské

Zákazka: Nová strešná krytina plochej strechy na objekte Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Zhotovenie okapového žľabu okolo hlavnej cesty a zrealizovanie chodníka okolo hlavnej cesty k ZŠ

Objednávateľ: Obec Jurské

Zákazka: Úprava križovatky a úprava plochy pre vytvorenie parkovacích mies v meste Kežmarok, ul. Nižná brána

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Stavené úpravy objektu Reduty ul. Hlavné námestie č. 3

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Detské ihrisko JUH, Kežmarok

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Rozšírenie parkovacej plochy vo Vrbove na kúpalisku

Objednávateľ: SALMOTHERM - Invest, s.r.o.

Zákazka: Odstránenie havarijného stavu a oprava strechy na budove Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku

Objednávateľ: Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zákazka: Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v Kežmarku

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Vodovodná prípojka – THERMALPARK VRBOV

Objednávateľ: SALMOTHERM - Invest, s.r.o.

Zákazka: Zastrešenie terasy v prevádzke detašovaného pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Objednávateľ: Justičná akadémia SR

Zákazka: Montáž elektrických rozvodov a výmena podlahovej krytiny

Objednávateľ: Justičná akadémia SR

Zákazka: Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok – blok C, blok A1

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Historicko - kultúrno prírodná cesta okolo Tatier - ll. etapa

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Rekonštrukcia Chodníkov - MŠ Možiarská, ZŠ Dr. Fischera, ul. Trhovište v Kežmarku

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Chodník - Historický cintorín

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok

Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy

Objednávateľ: Obec Vlachy

Zákazka: Obnova obecného úradu Drieňov - zníženie energetickej náročnosti budovy

Objednávateľ: Obec Drieňov

Zákazka: Kežmarok - kanalizácia, odľahčovacia komora Tehelňa - Michalská

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Výstavba parkoviska, spevnených plôch a oplotenia ZŠ Jurské

Objednávateľ: ZŠ Jurské

Zákazka: Priemyselná zóna Kežmarok, Pradiareň - ll. etapa

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Vybudovanie obecného komunitného centra v obci Holumnica

Objednávateľ: Obec Holumnica

Zákazka: Stará Ľubovňa - Vodojem ll. 2x 650 m3 - rekonštrukcia

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

Zákazka: ZŠ, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - Oprava oplotenia

Objednávateľ: Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Zákazka: Rekonštrukcia podchodu Ul. Kukučínova

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zákazka: „JUH“ polyfunkčný dom s bytmi

Objednávateľ: VELNEG, s.r.o.

Zákazka: Výstavba chodníkov v obci Tvarožná – chodník pri štátnej ceste III/3092, I. etapa

Objednávateľ: Obec Tvarožná

Zákazka: ÚV Tatranská Javorina – zhotovenie doplnkovej nosnej konštrukcie stropu

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Stará Ľubovňa – vodojem č.1 – rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Stará Ľubovňa – vodojem Šibeničná hora 2x400 m3 - rekonštrukcia

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Busta Gen. M. R. Štefánika v Poprade

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zákazka: Stavebné úpravy bytového domu - Poprad, 1.mája 229/16, 18

Objednávateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici 1. mája 229/16, 18, Poprad

Zákazka: Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Oprava interiéru jedálne

Objednávateľ: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok

Zákazka: Geologický náučný chodník

Objednávateľ: Základná škola Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

Zákazka: Vlková - dobudovanie vodovodu IBV Za školou

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Rekonštrukcia úpravne vody, Tatranská Javorina

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Rekonštrukcia strechy a fasád prevádzkovej budovy, Spišské Bystré

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Stavebné úpravy pre osadenie sochy Imricha Thökölyho

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Výstavba chodníkov v obci Tvarožná - Chodník pri štátnej ceste III/3092, II. a III. etapa

Objednávateľ: Obec Tvarožná

Zákazka: Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu - I. časť

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Rozšírenie verejnej vodovodnej siete na ulici Hlavná - Matiašovce

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Rekonštrukcia sádok na stredisku Svit

Objednávateľ: Slovenský rybársky zväz, Žilina

Zákazka: Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej - ETAPA 1

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zákazka: Obec Hybe - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Objednávateľ: Obec Hybe

Zákazka: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objednávateľ: Mesto Kežmarok

Zákazka: Rekonštrukcia vodojemu Homôlka, Spišská Teplica

Objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zákazka: Rekonštrukcia povrchového odvodňovacieho rigola, Bernoláková ulica - Ľubica

Objednávateľ: Obec Ľubica

Zákazka: Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok

Objednávateľ: Mesto Kežmarok