• Kontaktujte nás 0918 686 084
  • Betonáreň Spišská Belá 0911 333 615

Kontaktné údaje spoločnosti


Obchodný názov spoločnosti: Merate s.r.o.

Zápis v registri: Okresný súd Prešov odd. Sro. vložka: č. 26689/P

IČO: 46 571 698, IČ DPH: SK2023522094

Zodpovedný konateľ: Slavomír Zelina, konateľ
Peter Jeleňák, konateľ

Prevádzka spoločnosti

Nižná brána 2028, 060 01 Kežmarok

Konateľ firmy: Peter Jeleňák, tel.: 0918 686 084

Konateľ firmy: Slavomír Zelina, tel.: 0915 911 246BETONÁRKA MERATE, Spišská Belá, výroba a predaj betónu a štrku, Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá